De behandelingen van Siemerink-Moos Psychologie

U kunt hier terecht voor EMDR, coaching en supervisie.  
Coaching richt zich vooral op persoonlijke ontwikkeling met als doelgroep hoger opgeleiden. Supervisie en begeleiding van een intervisiegroep hebben als doel bevordering van deskundigheid, competenties en vaardigheden. Ik richt mij daarbij op professionals uit de (para)medische sector.


De werkwijze is doel- en persoonsgericht en heeft als basis de behandelmethoden waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze ook echt werken, zoals Cognitieve gedragstherapie en - indien geïndiceerd - EMDR. en 

Coaching voor persoonlijke ontwikkeling

Bij coaching begeleid ik u in een één op één situatie. Het doel is om beter te functioneren. Dit kan zijn als professional op het werk, maar ook in uw dagelijkse leven. We werken op een gestructureerde en doelgerichte manier aan uw bewustwording en persoonlijke groei en het vergroten van uw zelfvertrouwen. Door afstand te nemen van uw eigen situatie is het mogelijk om alles in een breder perspectief te bekijken. Het geven van feedback op uw gedachtes, gevoelens, gedrag en handelen speelt bij de coaching een belangrijke rol. 


Ik geloof als coach in de groeimogelijkheden die ontstaan door inzicht te krijgen in effectief gedrag. Met name als we kijken naar wat er al goed gaat en voelt in uw leven. We focussen ons tijdens het coachtraject niet zozeer op het probleem, maar juist op wat u al aan werkervaring, competenties, levenservaring en positieve karaktereigenschappen in huis hebt. Dit zijn de ‘tools’ die uw positieve aard bekrachtigen en het mogelijk maken om sneller te groeien.

Aan het begin van onze samenwerking stellen we samen doelen op, gericht op uw specifieke situatie en wensen. Deze leggen we vast, toetsen we regelmatig en actualiseren we indien dat nodig is.

Tijdens de coaching zal ik gebruik maken van diverse ‘tools’ uit de cognitieve gedragstherapie en de positieve psychologie. Indien er sprake is van een traumatische ervaring (bijvoorbeeld pesten op school), die nu nog van invloed is op uw huidig functioneren, kan ik deze effectief met EMDR behandelen.

Positieve supervisie en intervisiebegeleiding

Bij positieve supervisie is de visie het bouwen aan oplossingen in plaats van probleemoplossing. In de praktijk betekent dit dat u door te
bouwen aan oplossingen werkt aan het vergroten van competenties en toename van vaardigheden.

Hiervoor zoeken en gebruiken we uw competenties, vaardigheden en ervaringen. We gaan ook op zoek naar de uitzonderingen op het probleem. Waar en wanneer lukte het wèl? Er is vooral aandacht voor signalen van vooruitgang, de al afgelegde weg en niet de nog af te leggen weg. Onderzoek heeft uitgewezen dat hierdoor positieve emoties en intrinsieke motivatie toenemen.

Bij supervisie leert u - individueel of met een groepje van maximaal drie personen - om te gaan met werksituaties in het nu, maar ook in de
toekomst. Supervisie richt zich meestal op concrete werksituaties en leerdoelen.

Intervisie begeleiding is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s. Ze denken met elkaar over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van
oplossingen, maar door vragen te stellen om zo het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen van de individu te vergroten. Zo krijgt hij/zij zicht op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

Intervisie beslaat een langere periode, met een vaste groep. Vooraf maken we afspraken over spelregels, doelstellingen en werkwijze van de intervisiegroep. Mijn begeleiding bestaat uit het vormgeven en bewaken van dit intervisieproces en het zorgen voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen.  

Motivatie voor positieve supervisie/intervisie 
Zowel bij de supervisie als intervisie werk ik hoofdzakelijk met de paradigma’s uit de positieve psychologie. Mijn ervaring is dat mensen
hierdoor sneller kunnen groeien, zelfbewuster worden en positiever in het (beroeps)leven staan. Als professional leert u doelgerichter en positiever te denken en werken. U groeit uit tot een professional die vertrouwen heeft in uzelf en in uw functioneren. Deze ervaring kunt u vervolgens overbrengen op uw client, door het geleerde bij hem/haar toe te passen.

Doelgroep voor supervisie en intervisie
Gezien mijn ruime ervaring als psycholoog, en in het verleden als GGZ-verpleegkundige in de gezondheidssector, richt ik mij vooral op hoger opgeleiden in de medische en paramedische beroepen.

Siemerink-Moos Psychologie
Marthalaan 1 
7577 JC Oldenzaal

Privacyverklaring

Contactgegevens

 06 - 36 30 20 79

 info@moos-psychologie.nl

KvK 08209573 

Openingstijden

Woensdag en Donderdag: 9.00u - 17.00u
Telefonisch spreekuur: woensdag en donderdag 13.00-13.30uur.