cognitieve gedragstherapie

Psychologische hulp: hoe gaat het in zijn werk?

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Vergoedingen door zorgverzekeraars kunnen per jaar, per verzekeraar en per polis verschillen. Sinds 2014 worden mijn behandelingen uitsluitend uit de aanvullende verzekering vergoed. De hoogte van de vergoeding per sessie en per kalenderjaar verschilt per verzekering. Vraag hier dus van tevoren naar bij uw zorgverzekeraar. 

Aan het eind van de maand ontvangt u voor de facturatie uw nota via Fa-med.

Bij het inwinnen van de informatie over vergoedingen is van belang dat u vermeldt dat ik psycholoog NIP ben (zonder BIG-registratie) en aangesloten ben bij de beroepsverenigingen NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) en RBCZ (Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Ik ben niet verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de vergoedingen van zorgverzekeraars, noch voor eventuele verkeerde informatie die door uw zorgverzekeraar is verstrekt.

Heeft u een klacht?

Uiteraard zet ik mij te allen tijde in voor een effectieve behandeling. Heeft u desalniettemin klachten over de behandeling of bent u van mening dat u verkeerd of onzorgvuldig door mij bent geïnformeerd, dan kunt u dit altijd met mij bespreken. Mocht u zich ergens niet prettig bij voelen, neem dan alstublieft contact met me op.

Als we er samen niet uitkomen:
Ik ben aangesloten bij meerdere beroepsverenigingen, waaronder het NVPA en het NIP. Mochten we er samen niet uit komen, dan kunt u op de website van het NVPA via het cliënttevredenheidsformulier kenbaar maken dat u niet tevreden bent. U kunt ook aangeven dat uw klacht via de klachtenprocedure moet lopen. Het NVPA is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 0413 - 330 680. Ook bij het NIP kunt u een klacht indienen. Het NIP is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 030 - 820 15 00.

Geschillenregeling WKKgz

Niet tevreden met de uitkomst van de klachtenregeling?

Uw zorgverlener is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.

Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden. Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten. Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

De algemene betalingsvoorwaarden

Download de algemene betalingsvoorwaarden