cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Hoe werkt CGT?

Het effect van cognitieve gedragstherapie is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en de resultaten van dat onderzoek zijn overtuigend: zo'n 70 tot 80 procent van de cliënten die de behandeling afmaakt, heeft er baat bij. De mate van succes hangt uiteraard af van de problemen waarvoor u wordt behandeld.

Cognitieve gedragstherapie werkt het beste bij angstklachten, bij depressies die nog niet al te lang bestaan en bij een aantal seksuele problemen. Positieve behandelingsresultaten worden over het algemeen wat minder snel verkregen bij sommige eetstoornissen en bij verregaande persoonlijkheidsproblematiek.

Meer heden dan verleden
Cognitieve gedragstherapie kan zowel uw manier van denken en interpreteren beïnvloeden, als uw manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op gedrag, soms werken we gelijktijdig aan beide aspecten. Als cognitief gedragstherapeut ben ik met name geïnteresseerd in de wijze waarop u zich in moeilijke situaties gedraagt. Daar vraag ik meestal uitvoerig naar. Ook wil ik graag weten hoe u over dergelijke moeilijke situaties denkt. Ik zal betrekkelijk kort stilstaan bij uw jeugdervaringen, want cognitieve gedragstherapie richt zich veel meer op het heden dan op het verleden.

Cognitieve therapie en gedragstherapie
De combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie, aangevuld met huiswerk en oefeningen, blijkt zeer doeltreffend: anders leren denken en anders leren doen blijken uitstekend met elkaar te kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling.