cognitieve gedragstherapie

De behandelingen van Siemerink-Moos Psychologie

Psychologische hulp voor volwassenen en jongeren

Psychologische hulp voor volwassenen en jongeren

In mijn praktijk bied ik psychologische hulp aan volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar. Ik richt mij vooral op traumagerelateerde problematiek. Zo behandel ik bijvoorbeeld cliënten die te kampen hebben met klachten als gevolg van incest, (seksueel) misbruik, mishandeling en huiselijk geweld.

Mijn werkwijze is praktisch, klantvriendelijk en is gebaseerd op kortdurende, effectieve en doelgerichte behandelmethoden waarvan is aangetoond dat ze ook echt werken.

Een behandeling begint altijd met de diagnostische fase. In praktijk is dit een verkennend gesprek, waarin u zoveel mogelijk vertelt over uw klachten, de achtergrond daarvan en uw huidige leefomstandigheden. Vervolgens kan een aanvullend testonderzoek nodig zijn, in de vorm van een aantal vragenlijsten.
Meestal zal in het tweede gesprek het behandeladvies met u worden besproken. 

De duur van de behandeling

Kortdurende zorg met behulp van cognitieve gedragstherapie houdt in dat de behandeling gemiddeld acht tot twaalf gesprekken duurt.

De behandelingsduur van traumagerelateerde problematiek met behulp van EMDR is afhankelijk van de oorzaak en hieraan gerelateerde klachten. Voor de behandeling van een eenmalig trauma kunnen enkele consulten al voldoende zijn, bij meervoudige of langdurige traumatisering zijn minimaal tien consulten nodig, maar vaak meer.

Als de behandeling langer lijkt te gaan duren dan verwacht, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Soms wordt er gebruikgemaakt van testdiagnostiek.